Allmän information

Avbokning av tjänsten ska ske senast 10 dagar innan vi utför städningen. Vid senare avbokning faktureras halva det belopp som är avtalat efter RUT. Dock minst 1000 kr inkl moms. (Avgiften avser bland annat kostnader för uppbokad personal samt nekande av andra kunder som önskat samma datum).

Eventuell reklamation ska göras senast 14 dagar efter utfört arbete.

Åtgärder i samband med reklamationer görs inom tre arbetsdagar.

Vi betalar inte ut någon ersättning om du som kund själv väljer att rätta till brister i städningen.

Om ytskiktet i din lokal/bostad inte bedöms vara av normal grad kommer våra medarbetare att kontakta dig för att diskutera en eventuell tilläggsdebitering.

Om du som kund vill att vi ska lämna nyckeln till din lokal/bostad i ett postfack, brevlåda eller brevinkast ansvarar vi inte för nyckel efter att vi lämnat den på anvisat ställe.

Vi uppskattar om du eller någon du utsett finns på plats och låser upp till vår personal när vi ska städa.

Om nyckel behöver hämtas upp av oss på annan plats än utförandeadressen tillkommer en extra debitering för det.

Betalningsvillkor är 10 dagar räknat från dagen då vi utfört städningen. Fakturaavgift på 30 kronor tillkommer.

Bra att känna till angående avsändare av fakturor. Våra fakturor skickas via Fortnox AB.